Zajmujemy się m.in.:

  • optymalizacją funkcji HR
  • zarządzaniem kompetencjami
  • diagnozą potencjału i kompetencji
  • rozwojem kompetencji
  • oceną pracowników i procesów
  • zarządzaniem talentami i wynagrodzeniami
  • zarządzaniem zaangażowaniem pracowników.
Pozdrawiam

Artur Lipp

🔝 CEO at Lipphouse.com | HR | Executive Search | Direct Search | Headhunter | Rekrutacje dla biznesu 
+48 881 299 272 artur.lipp@lipphouse.com