Rekrutacja szyta na miarę

              Chcesz znaleźć kompetentnego pracownika idealnie dopasowanego do Twojej firmy i zespołu?                                                                                                                         Sprawdź nas!

                                                                           

                                                                                Co wyróżnia nasza rekrutację?

 • znajomość rynku pracy oraz wiodących trendów;
 • ekspercka wiedza;
 • bogata baza kandydatów, z którymi budujemy długofalowe relacje;
 • rozwiązania dopasowane do specyfiki projektu, uwzględniające: poziom stanowisk, budżet, priorytet procesu oraz skalę i zasięg prowadzonych rekrutacji;
 • mapping polega na pozyskaniu, analizie i syntezie informacji o rynku, na którym działasz. Jego efektem jest szczegółowy raport, w ramach którego otrzymujesz dostęp do wiedzy o aktualnej sytuacji w branży. Możesz skorzystać z niej od razu lub wtedy, gdy nadejdzie właściwy czas;
 • innowacyjne narzędzia wspierające projekty rekrutacyjne.

                                                                                               Jak rekrutujemy?

 • definiujemy razem z klientem profil idealnego kandydata;
 • wybieramy kanały pozyskania potencjalnych kandydatów;
 • piszemy ogłoszenia według potrzeb i uruchamiamy rekrutację;
 • po wstępnej selekcji, prowadzimy proces on-line rozmowy rekrutacyjne z dużym gronem kandydatów. W tym przypadku stosujemy Wywiady kompetencyjne pozwalają nam one pozyskać informacje na temat kandydatów a w szczególności: kompetencji zawodowych oraz miękkich, ogólnej motywacji, motywacji do objęcia danego stanowiska, dopasowania kulturowego,
 • po zakończeniu procesu on-line zapraszamy najlepszych kandydatów na rozmowy;
 • organizujemy Assesment Center według potrzeb, na którym weryfikujemy kompetencje kandydata,
 • wybieramy 2-3 najlepszych kandydatów i przesyłamy do analizy klientowi.

                                               

                                                                                                            Dla Kogo?

                                                         Dla każdej firmy, która chce poprowadzić rekrutację. 

 

Przykładowa wycena:

a) w przypadku pozyskania stanowisk średniego szczebla (administracyjnych, specjalistycznych oraz technicznych, white-collars) – 18 – 20%  całkowitego rocznego wynagrodzenia Kandydata brutto, lecz nie mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN w sytuacji zatrudnienia  w oparciu o umowę o pracę lub wszelkie umowy cywilnoprawne; Gwarancja od 2 do 4 miesięcy

b) w przypadku stanowisk wysokiego szczebla (poziom: kierownik, manager, koordynator) – 20 – 22%  całkowitego rocznego wynagrodzenia Kandydata brutto, lecz nie mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN w sytuacji zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub wszelkie umowy cywilnoprawne; Gwarancja od 3 do 5 miesięcy

c) w przypadku rekrutacji ścisłego kierownictwa przedsiębiorstwa (top management: Dyrektor, Członek Zarządu, Prezes ) – 25%  całkowitego rocznego wynagrodzenia Kandydata brutto, lecz nie mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN w sytuacji zatrudnienia  w oparciu o umowę o pracę lub wszelkie
umowy cywilnoprawne.

Gwarancja 6 miesięcy

 

                                                                                                  Nasze Zasady:

 • efekt– działamy i rozliczamy się z klient wyłącznie za efekt w postaci zatrudnionego przez naszą firmę kandydata do pracy, nasze honorarium może być określane jako procent wynagrodzenia lub jak fixed fee,
 • późna faktura– wystawimy ją dopiero po kilku dniach pracy naszego kandydata,
 • gwarancja jakości– na zatrudnionych kandydatów udzielamy gwarancji zatrudnienia,
 • zalecamy wyłączność procesu– to klient podejmuje decyzję z jakich i ilu źródeł korzysta,
 • wizerunek– dbamy o wszystkich o wizerunke Twojej firmy i  Kandydatów od początku do końca procesu rekrutacji,
 • na każdym etapie udzielając im informacji zwrotnej,
 • dyskrecja współpracujemy w oparciu o zasadę poufności.

 

Specjalizujemy się w rekrutacjach na stanowiska w branży: Engineering & Manufacturing, Finance, Sprzedaż,  Logistics & Procurement, IT, Human Resources. 

 

                                                                              Kiedy warto skorzystać z usług rekrutacji?

 • Zależy Ci na powierzeniu projektu rekrutacyjnego wiarygodnej, doświadczonej i kompetentnej firmie.
 • Chcesz zadbać o pełną poufność rekrutacji.
 • Poszukujesz kandydata najlepszego z najlepszych.
 • Zależy Ci na dokładnej analizie rynku i wnikliwej ocenie kandydatów – interesuje Cię ich dostępność, chcesz poznać ich kompetencje, oczekiwania finansowe, postrzeganie Twojej firmy oraz motywacje do ewentualnej zmiany pracy.
 • Zdajesz sobie sprawę, że rekrutacja wymaga aktywnych poszukiwań, bo na rynku jest niewielu kandydatów o poszukiwanych kompetencjach.
 • Gdy lokalizacja firmy jest mało atrakcyjna. Obawiasz się, że kandydaci nie będą chcieli się przenieść w dane miejsce lub region świata? W ramach Executive Search przedstawimy Ci tylko tych kandydatów, którzy są na to gotowi.