OFERTY PRACY

Finance

Sprzedaż

FMCG

IT

Transport & Spedycja

Architektura

Nie widzisz oferty pracy dla siebie?

Prześlij nam swoje CV na adres e-mail: rekrutacja@lipphouse.com.

Pamiętaj!

Wysyłając swoje CV dołącz do niego klauzulę następującej treści:

„Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV)
w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Lipp House Sp. z o.o.”

PROCES REKRUTACJI

KROK NR 1
Analiza dokumentów

Poddajemy analizie nadesłane dokumenty – CV i list motywacyjny, aby zaprosić do następnych etapów kandydatów spełniających określone kryteria na danym stanowisku.

KROK NR 2
Wywiady telefoniczne

Weryfikujemy i uzupełniamy informacje o kandydatach oraz przybliżamy oczekiwania na stanowisku pracy.

KROK NR 3
Spotkania rekrutacyjne

Prowadzone są przez doświadczonych rekruterów oraz bezpośredniego przełożonego dla stanowiska, na które aplikujesz. Dodatkowo w trakcie spotkania możesz zostać poproszony o wypełnienie testów wiedzy i umiejętności lub opracowanie studium przypadku.

KROK NR 4
Wybór najlepszego kandydata

Na podstawie uzyskanych informacji zebranych w procesie rekrutacyjnym podejmujemy decyzję oraz składamy wybranej osobie ofertę pracy.

KROK NR 5
Informacja zwrotna

Wszyscy kandydaci, którzy brali udział w spotkaniach rekrutacyjnych, bez względu na wynik procesu rekrutacyjnego, otrzymują informację zwrotną. Kontaktujemy się z nimi mailowo lub telefonicznie.