You are currently viewing Czy kompetencje pracowników to wciąż temat, z którym muszą zmagać się HR-owcy realizując procesy rekrutacji w swoich organizacjach?

Czy kompetencje pracowników to wciąż temat, z którym muszą zmagać się HR-owcy realizując procesy rekrutacji w swoich organizacjach?

Najczęściej to po stronie pracowników obszaru HR i/lub menedżerów spoczywa odpowiedzialność za określenie, jakie kompetencje będą wymagane na stanowisku pracy lub oczekiwane wobec każdego pracownika firmy. W jaki sposób będą wykorzystywane także w innych procesach zarządzania zasobami ludzkimi. Dlatego wybór i opisanie kompetencji często bywa sporym wyzwaniem.

Poniżej opisuje kilka podpowiedzi co warto uwzględnić i jak wygląda praktyka różnych firm w tym zakresie:

📌 Wiedza – Znajomość potrzeby pracowników, znajomość narzędzi motywowania.

📌 Motywowanie – Stosowanie różnych sposobów motywowania uwzględniających indywidualne potrzeby, budujące długofalowe zaangażowanie pracowników.

📌 Umiejętność – Badania potrzeb pracownika – chwalenia, mobilizowania, budowania zaangażowania Trafnego doboru adekwatnych metod motywowania do osoby i sytuacji.

📌 Postawa – Chęć do motywowania innych i gotowość do wzięcia odpowiedzialności za budowanie ich zaangażowania.

🔴 Kompetencje pracowników to wciąż temat aktualny i głównie od działu HR zależy, w którym kierunku będą zmierzać w roku 2023 🔴