You are currently viewing EVP na nowy wiek?

EVP na nowy wiek?

Spotykając się w dniu wczorajszym z jednym z moich klientów rozmawialiśmy na temat, czy uważa Pani, że Państwa firma posiada dobrze zdefiniowaną strategię employer brandingu?

Na których elementach skupia się Państwa marka pracodawcy? Czy EVP są ważne dla Państwa pracowników?

📢Zdrowie psychiczne i wellness;

📢Elastyczna praca;

📢Edukacja i rozwój;

📢Środowisko miejsca pracy;

📢Różnorodność i integracja;

📢Możliwości i rozwój;

📢Etyka biznesowa.

Doszliśmy do wniosku, że oprócz powyższych jakże ciekawych zachęt dla pracowników obecnie coraz częściej mówi się o 🔴 skróconym tygodniu pracy, czyli pracy od poniedziałku do czwartku zwiększając tym samym ilość godzin w tygodniu. A może jesteś po prostu za skróceniem tygodnia pracy z 40 do 32h jak to mam miejsce już w innych krajach?

🔴 A co TY uważasz na ten temat, proszę o komentarz? Czy to będzie jeden z przyszłych benefitów w Polsce jak zachęta dla obecnych i nowych pracowników? 🔴

Pozdrawiam
Artur
Lipp 
🔝 CEO at Lipphouse.com | HR | Executive Search |
Direct Search | Headhunter | Rekrutacje dla biznesu

 +48 881 299 272 artur.lipp@lipphouse.com