You are currently viewing Jak zostać HR-owcem?

Jak zostać HR-owcem?

Otrzymałem ostatnio takie pytanie od kolegów mojego syna, którzy wybierali kierunek swojej przyszłej edukacji wraz ze zdaniem egzaminu ósmoklasisty.
 
Praca w dziale HR jest bardzo zróżnicowana. W zależności od wyboru swojej specjalizacji i od etapu rozwoju zawodowego możesz pracować jako:
 
✔︎Dyrektor ds. personalnych
✔︎HR business partner
✔︎Kierownik ds. personalnych
✔︎Kierownik ds. rekrutacji
✔︎Kierownik działu kadr i płac
✔︎Specjalista ds. personalnych
✔︎Koordynator ds. personalnych
✔︎Specjalista ds. rekrutacji
✔︎Specjalista ds. szkoleń
✔︎Specjalista ds. kadr i płac
✔︎Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
✔︎Asystent ds. personalnych
✔︎Doradca zawodowy.
 
Aby zostać HR-owcem trzeba mieć skończone studia, najlepiej na kierunku psychologia lub socjologia. Bardzo istotna jest znajomość języka angielskiego, konieczna w kontaktach z obcojęzycznymi pracownikami. 
 
Znajomość prawa i zagadnień kadrowo-płacowych jest obowiązkowa, jeśli chcesz zajmować się twardym HR-em. W dzisiejszych czasach praca rekruterów jest też w dużym stopniu wspomagana programami np. ATS.
 
Miękki HR to działania obejmujące:
✔︎rekrutację pracowników;
✔︎ustalanie system, który pomogą w efektywniejszej pracy;
✔︎przeprowadzanie okresowej ewaluacji pracy pracowników;
✔︎rozwiązywanie konfliktów;
✔︎monitorowanie poziomu zadowolenia pracowników;
✔︎zwiększanie potencjału pracowników;
✔︎kreowanie wizerunku firmy na rynku pracy.
 
Twardy HR to działania obejmujące:
✔︎zawieranie umów z pracownikami firmy;
✔︎naliczanie urlopów;
✔︎wyliczanie wynagrodzeń;
✔︎przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji;
✔︎obsługa systemu kadrowo-płacowego;
✔︎rozliczanie zwolnień lekarskich pracowników;
✔︎sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia;
✔︎zgłoszenia do ZUS, urzędu skarbowego, GUS, PFRON.
 
Ciekaw jestem jak wyglądają możliwości pracy w Twojej branży, zapraszam do komentarzy.

 
Pozdrawiam
Artur Lipp
🔝 CEO at Lipphouse.com | HR | Executive Search | Direct Search | Headhunter | Rekrutacje dla biznesu 

+48 881 299 272 artur.lipp@lipphouse.com