You are currently viewing Follow up

Follow up

Najpopularniejsze pytania w trakcie rozmowy follow up?

✔️Czy moja oferta dotarła?

✔️Czy miał Pan(i) czas, żeby się zapoznać się z moją ofertą?

✔️Czy już Pan(i) podjęła decyzję o współpracy?

✔️Czy otrzymał Pan(i) już moja wiadomość?

📢 Warto odwrócić nieco scenariusz naszej rozmowy z klientem?

✔️Co zwróciło uwagę w przesłanym podsumowaniu?

✔️Jakie są Pana/ Pani wnioski po analizie dokumentu?

✔️Jakie przemyślenia pojawiły się u Pana / Pani po lekturze podsumowania?

Tego typu pytanie często powinny się pojawiać w głowach sprzedawców/ handlowców a zdecydowanie tych, których szukam dla swoich klientów ☺ A jak wygląda to w Twoim przypadku, czy nie zapominasz o konstruowaniu właściwych pytań?

Pozdrawiam

Artur Lipp

🔝 CEO at Lipphouse.com | HR | Executive Search | Direct Search | Headhunter | Rekrutacje dla biznesu +48 881 299 272 artur.lipp@lipphouse.com