You are currently viewing Proces sprzedaży – kilka uniwersalnych wskazówek

Proces sprzedaży – kilka uniwersalnych wskazówek

Ostatnio jeden z moich rozmówców poprosił mi o udzielenie rady w temacie realizacji usługi sprzedaży… oto kilka z nich może i Tobie wydadzą się przydatne a może masz jeszcze jakieś mądre rady / pomysły, aby wzbogacić tą listę ☺

📢 Zanim podasz rękę lub podniesiesz słuchawkę – uśmiechnij się – odruchową reakcją człowieka jest dostosowanie własnego nastroju do nastroju rozmówcy, – uśmiech ma zbawienne znaczenie dla samego Ciebie i Twojego rozmówcy, tzn. rozwesela, mobilizuje i angażuje;
📢 Rozpoczynaj i kończ miłym gestem – na początku, bo pierwsze wrażenie decyduje, – na końcu, bo ostatnie wrażenie pozostaje;
📢 Używaj częściej zwrotów „ pan, pani, pański, twój” niż „ja, moje” – Klient i jego korzyści są tutaj bezwzględnie ważne, – na ile okoliczności pozwalają, wymieniaj często jego imię – ale nigdy sam nie proponuj przejścia na „ty”;
📢 Daj odczuć ważność – ludzie chcą czuć się ważni, czuć się „sprawcami” swoich działań, mieć poczucie kontroli, – pozwól udzielić sobie porady, pomocy – nie bądź wszechwładny;
📢 Wykazuj zainteresowanie, aktywnie słuchaj – Klient chce mieć poczucie, że jesteś nim, jego sytuacją, tym co mówi zainteresowany, – dawaj sygnały zainteresowania, zrozumienia, – badaj i uznawaj punkt widzenia;
📢 Zadawaj pytania – kto pyta – ten prowadzi – wygrywa, – ludzie głównie interesują się sobą, swoimi korzyściami – pozwól im o tym opowiedzieć, – poznasz lepiej potrzeby Klienta – i… niezwykłe zalety Twojej oferty;
📢 Mów pozytywnie – sięgaj po słowa klucze • proszę, • dziękuję, • rozumiem,
📢 Nie kłóć się z klientem – jeżeli nie musisz, nie mów, że się nie zgadzasz, – jeżeli to jednak robisz, to powiedz konkretnie – z czym i dlaczego się nie zgadzasz, – używaj raczej zwrotów „tak, i. . . „, „tak, ale. . . „, niż „nie, bo, . . „, – granicz do minimum zdecydowane „nie”;
📢 Mów obrazowo – uwagę rozmówcy trzeba stale podsycać – monotonia zabija, – mów plastycznie, stosuj porównania, odwołuj się do przykładów z życia, stosuj anegdoty, humor;
📢 Przyznawaj się do oczywistych błędów – pokazuj niedoskonałości – to uczyni Cię bardziej wiarygodnym, – argumentacja dwustronna jest skuteczną metodą przekonywania,
📢 Kontroluj swoje uprzedzenia, nastawienia – zarówno te dotyczące Klienta jak i Ciebie, oraz oferty, – mogą zadziałać jak samo sprawdzające się przepowiednie,
📢 Myśl pozytywnie – to, jak myślisz, powoduje jak się czujesz i jak działasz, – badaj Swoje, ograniczające Cię przekonania i zmieniaj je, – to, co myślisz, w dużej mierze zależy od Ciebie;
📢 Zanim się pożegnasz – uśmiechnij się – bez względu na efekt rozmowy – uśmiech pozostanie, – sam poczujesz się lepiej, zmniejszysz napięcie;

Zachęcam do komentarzy ☺

PS. A jak to mówi Marcin Grela – Sprzedaż to pomaganie!

Pozdrawiam
Artur Lipp
🔝 CEO at Lipphouse.com | HR | Executive Search | Direct Search | Headhunter | Rekrutacje dla biznesu +48 881 299 272 artur.lipp@lipphouse.com